logo

di Magda Minotti

A cura di Magda Minotti


I PROVERBIS DI NADÂL


La nêf denant Nadâl
a fâs solâr.

La nêf prime di Nadâl
E je dute di regâl.

A Nadâl
frêt mortâl.

Di ogni dì al ven Nadâl,
di martars Carnavâl
e di joibe e ven la Sense,
son ducj mats cui che la pense!

A Pasche e a Nadâl ,
al scree ogni basoâl!

Vert di Nadâl, blanc di Pasche;
blanc di Nadâl, vert di Pasche.

Nêf par Nadâl,
soreli a Carnevâl.

Stelis inte gnot di Nadâl,
pomis cul pesenâl!

Madins intal colm de lune,
an plen di fortune!
A Nadâl un pît di gjal,
prin da l’an
pît di cjan,
Pifanie
pît di strie.

Nadâl sut,
Pasche bagnade.

Nadâl dongje il fûc,
Pasche in ogni lûc.

Nadâl cui tiei e Pasche cun cui tu vûs.